HR-Tjänster

HR har en central roll i dagens organisationer. Allt mer forskning visar på vikten av att jobba med medarbetarna och HR processerna för att verksamheten ska nå målen. De mest framgångsrika organisationerna kombinerar ledarskap, HR processer, affärsutveckling och målstyrning för att nå en hög inre och yttre effektivitet.

TILLHÖRANDE TJÄNSTER
Onboarding
Medarbetarsamtal
Medarbetarundersökningar
Arbetsrättsliga frågor
Lönekartläggning
Outplacement
Kompetenskartläggning

TILLHÖRANDE TESTVERKTYG:
OPQ, AT, MQ, HPTI