Kompetenskartläggning

Skapa förutsättningar för att dina medarbetare skall lyckas nå sin fulla potential och därigenom utveckla sig själva samt företaget i linje med företagets behov och mål känns många gånger självklart. Men hur tar vi oss dit? Var börjar vi? Hur utvecklar vi det vi redan har? Vad menas med begreppet kompetensutveckling, det är inte enbart en kurs utan något mycket mer. Kompetenskartläggningen ger er en stabil plattform och struktur för er framtida utveckling av medarbetare och företag.