Medarbetarundersökningar

Att ta tempen bland medarbetare kan vara oerhört värdefullt för en organisation. Vi erbjuder olika typer av anpassade undersökningar och kan finnas med och leda samtliga faser, från planering och genomförande till analys och framtagande av aktivitetsförslag.