Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är professionella samtal mellan chef och medarbetare. Vi hjälper både till med att utveckla en struktur för lyckade samtal samt utbildar chefer i att genomföra samtal. Experter från Oak kan också vara de som leder samtal.