Outplacement

Att systematiskt arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke (även kallat employer brand) blir allt viktigare i den hårdnade konkurrensen om arbetskraft. Ibland behöver företag och individer gå skilda vägar vilket är en situation som prövar företagets personalpolitik. För att skiljas på bästa sätt och för att skapa förutsättningar framåt för individen hjälper vi till att hitta en gynnsam outplacementlösning.