Arbetsrättsliga frågor

Arbetsrätt är viktig att känna till för både arbetsgivare och arbetstagare, och behandlar de regler som berör arbetsförhållanden – frågor kring det enskilda anställningsförhållandet och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Här kan Oak finnas som ett bollplank och stötta kring arbetsrättsliga frågor.