Lönekartläggning

Att genomföra en lönekartläggning är inte bara ett lagkrav, utan också ett riktigt bra verktyg för att utveckla er organisation framåt. Genom att analysera nuläge skapar ni er insikt om hur er löneprocess, lönestruktur, lönekriterier och medarbetares prestation relaterar till företagets mål och framgång. Analysen speglar det ni har gjort tidigare men ger er värdefull insikt om framtiden. Vi hjälper er med processen, analysen och genomförandet av lönekartläggningen.