HR-Tjänster

HR har en central roll i dagens organisationer. Allt mer forskning visar på vikten av att jobba med medarbetarna och HR processerna för att verksamheten ska nå målen. De mest framgångsrika organisationerna kombinerar ledarskap, HR processer, affärsutveckling och målstyrning för att nå en hög inre och yttre effektivitet.

Genom att integrera HR i verksamheten får det en direkt påverkan på affärerna och lönsamheten. Oaks konsulter har den kompetens som krävs för att initiera kopplingen mellan HR och affärer, och för att jobba med HR-frågor i ett brett perspektiv.

Vi arbetar med generalistuppdrag och kan även vara behjälpliga i specifika HR projekt t.ex.

  • Medarbetarundersökningar
  • Kompetenskartläggning
  • Arbetsrätt
  • Inför medarbetarsamtal
  • Löner och förmåner

För mer information kontakta,
Helena Fiedler 
helena.fiedler@oakconsulting.se eller 0705-919033.
Maria Roseen, maria.roseen@oakconsulting.se eller 0702-590507.

Tillbaka