Affärs- och verksamhetsutveckling

Den här tjänsten innebär framför allt att arbeta med sin affärsmodell på ett enkelt sätt. Syftet kan till exempel vara att få struktur i företaget, att skapa rätt organisation, att få ordning och reda på processer och ansvarsområden. Målet är ofta att öka konkurrenskraften, förbättra lönsamheten och skapa tillväxt i företaget. Oak har erfarenhet och kompetens för att hjälpa företag att ta nästa steg. Vi har flera effektiva verktyg för processen att arbeta igenom affärsmodellen i båda mindre och större företag.

TILLHÖRANDE TJÄNSTER

Omvärldsanalys
Affärsutveckling
Verksamhetsutveckling
Oaks Strategiska Affärskarta