Verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att skräddarsy lösningar som ger er en tydlig bild av mål, nuläge och vad som krävs för att ta sig ert önskvärda läge och tydliggöra er målbild. Det kan innebära arbete med analys, strategi, utveckling av rutiner och processer samt att skapa samsyn, delaktighet och engagemang i organisationen. Genom att identifiera hur er vision, värdegrund och mål ska förverkligas och fungera tillsammans skapas en röd tråd mellan ord och handling.