Oaks Strategiska Affärskarta

Tillsammans med företagets ledning ser vi över nuläge och behov, lyfter fram strategiska mål och framgångsfaktorer samt beskriver kritiska aktiviteter och handlingsplaner för genomförande och uppföljning. Genom den strategiska affärskartan hjälper vi organisationen att implementera strategi till praktik.

FÖRDJUPANDE MATERIAL:
White Paper
Film