Affärsutveckling

Få råd kring hur ni kan arbeta med er affärsmodell på ett enkelt sätt. Det kan handla om att skapa struktur i företaget, att skapa rätt organisation för er verksamhet, eller att få ordning på processer och ansvarsområden. Affärsutvecklingen syftar till att möta mål som ökad konkurrenskraft, förbättrad lönsamhet eller att skapa en starkare tillväxt i företaget.