Grupputveckling

Här kan vi arbeta med testverktyg som mynnar ut i åtgärder som till exempel pekar ut riktningen för en grupp eller får den att fungera bättre. Det kan vara en grupp som behöver hjälp med att starta en förändringsprocess i företaget eller en ledningsgrupp för att skapa bättre samsyn för att driva företaget åt rätt håll.

TILLHÖRANDE TJÄNSTER
Grupputveckling
Values in Action
DISC-analys

TILLHÖRANDE TESTVERKTYG
PPA, GDQ