Disc-analys

DISC-analys och användning av färger för koppling till olika beteenden är något som intresserar många, både privat och i arbetslivet. Beteenden har länge varit något som människan intresserat sig för. Dels för att förstå sig själv, men även för att förstå andra och hur vi fungerar tillsammans. Idag finns en rad verktyg och analyser för att utforska beteenden, bland annat Thomas PPA (personlig profilanalys) som bygger på DISC-teorin, där D står för dominans, I för inflytande, S för stabilitet och C för compliance (anpassning). Att använda DISC som ingång i samtal om sig själv och för att möta andra är en bra startplats för ett djupare arbete med kommunikation, attityder och förhållningssätt gentemot varandra. Thomas PPA är det verktyg vi på Oak använder oss av när vi jobbar med beteenden och kommunikationsstilar för att utveckla samarbetet i grupper.

FÖRDJUPANDE MATERIAL:
Film