Grupputveckling

Grupper i arbetslivet kan utvecklas och bli mer produktiva och effektiva med tiden, med hjälp av medarbetare som mår bra. Men långt ifrån alla grupper når sin fulla potential. Utan hjälp är det lätt att fastna i fasen som kännetecknas av beroende och osäkerhet. Eller i fasen där makt, inflytande och roller är huvudfrågor. Genom olika övningar och kunskap kan vi säkerställa utvecklingen för att skapa välmående, sammansvetsade team med medarbetare som trivs och utvecklas. Det i sin tur kan generera resultat och lönsamhet. Nedan följer några av de modeller, teorier och verktyg som vi på Oak använder oss av när vi arbetar med grupputveckling.

FÖRDJUPANDE MATERIAL:
White Paper
Film
Broschyr