Rekrytering

Varje rekrytering är unik och en viktig investering! Vi har lång erfarenhet av rekrytering som
hantverk och genom engagemang, kunskap och metodik hjälper vi dig att hitta rätt kompetens.
Vi har ett brett kontaktnät och en bred marknadskännedom. Vår erfarenhet finns inom flera olika
branscher, från små- till stora organisationer samt inom statlig- och kommunal verksamhet.
Vi stöttar er i hela rekryteringsprocessen, searchprocessen samt i fristående fördjupade
personbedömningar, ex. second opinion.

Vill du veta mer kontakta,
Maria Roseen, maria.roseen@oakconsulting.se eller 0702-590507.
Helena Fiedler, helena.fiedler@oakconsulting.se eller 0705-919033.

Tillbaka