Search

En search-process passar bra vid sökande efter en specifik kompetens där efterfrågan är större än tillgången, eller vid rekrytering av en ny chef utan öppen ansökningsprocess. Tillsammans går vi igenom var vi kan hitta lämpliga kandidater, för att sedan söka upp dessa och sälja in tjänsten och bolaget. Information kring företaget och om de potentiella kandidaterna hanteras strikt konfidentiellt. När vi har gått igenom vilka kandidater som är intresserade av tjänsten tillsammans sker ett sedvanligt rekryterings- och urvalsförfarande.