Second Opinion

Att ta in en Second Opinion innebär att ta in hjälp från en opartisk konsult för en kvalitetssäkring av slutkandidater i en rekrytering. Beroende på vilken typ av tjänst som ska rekryteras genomförs personlighetstest (OPQ) och/eller färdighetstest (AT). Vi kan även göra referenstagningar, bakgrundskontroll och hjälpa till med drogtest om det önskas.