Second opinion

Att ta in en second opinion innebär att ta in hjälp från en opartisk konsult för att kvalitetssäkra kandidater i er rekrytering, oftast i slutfasen av den. Beroende på vilken typ av tjänst som ska rekryteras genomförs personlighetstest (OPQ) och/eller färdighetstest (AT). Vi kan även göra referenstagningar, bakgrundskontroll och hjälpa till med drogtest om det önskas.

Rekryteringar är en stor investering för företag. Genom att ta hjälp med en second opinion säkrar företaget upp rekryteringsprocessen och minskar risken för felrekrytering.

Välkommen att kontakta Helena eller Maria för mer information.
Helena Fiedler
helena.fiedler@oakconsulting.se
070-591 90 33

Maria Roseen
maria.roseen@oakconsulting.se
070-259 05 07