Omvärldsanalys

Genom att förutse trender och vara lyhörd kring vad som sker i omvärlden skaffar ni en beredskap som minimerar risker och gör att ni kan fatta strategiska och operativa beslut som gör att ni kan ligga steget före era konkurrenter. Vi har verktyg och modeller som gör att vi kan hjälpa er att implementera arbetssätt för analys och bevakning av er omvärld.