Eurenco dubblar sina ingenjörer på rekordtid med hjälp av Oak

Med 1 200 medarbetare, en omsättning på cirka 400 miljoner euro och fyra produktionsenheter runt om i Europa är Eurenco en nyckelaktör inom försvarssektorn och den civila sektorn för tillverkning av krut- och sprängämnen. Företaget har anor från Alfred Nobels verksamma år i Karlskoga, på slutet av 1800-talet. Till en början tillhörde bolaget Bofors-koncernen, men bytte 2004 namn till Eurenco och bedriver idag verksamhet i Frankrike, Belgien och i Karlskoga. Eurenco i Karlskoga omsätter cirka 900 MSEK samt har cirka 350 anställda och befinner sig på en stor tillväxtresa. Oak fick i uppdrag att rekrytera tio nya ingenjörer till fabriken i Karlskoga – ett stort uppdrag som trots dagens rådande kompetensbrist gick i mål månader innan avsatt deadline.

Utmaning

Uppdraget Oak ställdes inför var att rekrytera tio nya medarbetare till olika avdelningar på Eurenco, ett uppdrag som var lättare sagt än gjort. Samtliga roller var baserade i Karlskoga vilket ställde krav på oss att utifrån en smal målgrupp, sett till både geografi, kunskap och erfarenhet, hitta inte bara en utan tio passande kandidater. I och med dagens rådande kompetensbrist, där konkurrensen om arbetskraften är hård, var vi tvungna att tänka till för att sticka ut. Vi fick i flera av rollerna tänka utanför boxen, bredda målgruppen och utmana både oss själva och Eurenco för att inte fastna i gamla mönster.

– Sett till kompetensbristen som råder idag hade vi respekt för uppdraget och ställde oss ödmjukt till det faktum att det kunde bli en utmaning för Oak att hitta kandidaterna vi sökte. I och med det här uppdraget skulle vi i princip dubbla antalet ingenjörer i Karlskoga så det var ett stort uppdrag för oss. Vi var väl medvetna om att det var hård konkurrens i närområdet där flera företag kämpar om samma typ av kompetens, säger Daniel Ryden, vd på Eurenco i Sverige. 

Genomförande 

Vi på Oak använde oss av olika metoder i vårt arbete för att hitta de rätta kandidaterna. Vi jobbade bland annat med annonser på sociala medier och på vår hemsida, men också med ett aktivt Search-arbete. Vi identifierade målföretag där kandidater med rätt bakgrund och egenskaper befann sig och tog sedan kontakt. Vi använde framför allt LinkedIn och vårt nätverk för att identifiera dessa nyckelpersoner.

– Det finns många aspekter i vårt genomförande som ledde fram till det lyckade resultatet. Vi har jobbat med Eurenco i flera år och har därför en god kunskap om både verksamheten, människorna och branschen. Eurenco var flexibla när det kom till att vrida på strategin under arbetets gång‚ vilket öppnade upp spelplanen för oss och resulterade i att vi hittade bra, starka kandidater, säger Helena Fiedler, HR-konsult på Oak.

Resultat 

Oaks arbete resulterade i tio nya ingenjörer till Eurenco på endast fem månader, ett resultat som överträffade de uppsatta målen med hästlängder. Målet var till en början att rekryteringarna skulle vara klara till slutet av 2023. Nu lyckades vi tillsätta rollerna innan den sista juni. Det framgångsrika resultatet påvisar både internt och externt att Eurenco är en attraktiv arbetsgivare med ett starkt varumärke som intresserar människor i branschen. Att Eurenco växer med så många ingenjörer på en gång är ett viktigt steg i företagets fortsatta tillväxtresa. 

– Vi är väldigt nöjda över resultatet. Med hjälp av Oaks gedigna arbete som bestod av ett starkt Search-arbete, ett stort kontaktnät och ett strukturerat arbetssätt har vi lyckats sälja in bolaget på helt rätt sätt och attrahera kunniga ingenjörer. De har varit lyhörda för våra behov och på ett proaktivt sätt fått in helt rätt kandidater. Det känns otroligt roligt att Eurencos varumärke blir allt starkare och att vi just nu befinner oss i en stor tillväxtfas, fortsätter Daniel Ryden.

I oroliga tider där utveckling går allt fortare och kompetensen blir svårare att få tag på blir den strategiska kompetensförsörjningen allt viktigare. Detta är något som vi på Oak arbetar flitigt med, i syfte att stärka kundernas varumärke. Det handlar om att placera sig i huvudet på framtida kandidater, ständigt ha koll på omvärlden och kontinuerligt hålla ett öga på passande kandidater för framtida rekryteringsprocesser. 

Framöver planerar Eurenco att arbeta mer med strategisk kompetensförsörjning för att stärka varumärket och säkra upp för framtida rekryteringar. Idag jobbar Eurenco aktivt med mässnärvaro och det finns även planer på att öppna upp för traineeprogram och möjligheten att skriva sitt exjobb hos företaget. 

Läs mer om Eurenco här.

Vill du veta mer om rekrytering och strategisk kompetensförsörjning?

Vi har lång erfarenhet av rekrytering som hantverk och genom engagemang, god metodik och ett brett kontaktnät hjälper vi er att hitta rätt kompetens.

Kontakta oss för mer information
Per-Michael Welander, Organisationskonsult på Oak Consulting | 073- 677 01 95|

 

Tillbaka