Coaching, ledarutveckling och individuellt stöd

Vi arbetar med människor på individnivå utifrån varje persons behov och utgångspunkt. Vi använder olika verktyg och modeller för att hjälpa ledare och medarbetare att komma vidare. Mycket av arbetet handlar om samtal, reflektion och att sortera tankar.

TILLHÖRANDE TJÄNSTER
Ledarskapsutveckling
Coachning
Karriärscoachning

TILLHÖRANDE TESTVERKTYG
PPA, HPTI, OPQ, AT, MQ, 360, PI