Coachning

Alla behöver utveckling, både människor, företag och verksamheter. Coachning är en samtalsmetodik som tar individer eller grupper från nuläge till önskat läge. Genom samtal skapas en större medvetenhet och ett förbättrat fokus mot uppsatta mål, tillsammans med verktyg för att förverkliga målen. Mycket av arbetet handlar om reflektion och att sortera tankar. Syftet kan exempelvis vara att utvecklas i jobbet, hitta motivation eller att ta fram strukturer för att minska stress.