Processledning

En tjänst uppbyggd kring en eller flera workshops med processledare. Arbetet kan ha olika syften. Till exempel ta fram en ny värdegrund eller vision, skapa handlingsplan eller sätta mål. Andra syften kan vara att skapa delaktighet, förståelse och motivation i en grupp eller i hela företaget, göra en analys av nuläget, processa fram en grupps samlade kunskap och erfarenheter, ta pulsen på en specifik fråga eller lyfta blicken och jobba med utvecklingsfrågor kopplat till produkter och tjänster. Oak kan leda workshops vid enstaka tillfällen eller vara med i hela processen; från mål och genomförande till implementering av förbättringar, förslag och handlingsplaner i verksamheten.

TILLHÖRANDE TJÄNSTER
Samverkan