Samverkan

Vi genomför samverkansledaruppdrag i infrastrukturprojekt enligt branschens riktlinjer. Detta innebär exempelvis arbete för att skapa ett gott projektklimat med gemensam syn på mål, värderingar och arbetssätt mellan entreprenör och beställare.