Grupputveckling

Här kan vi arbeta med testverktyg som mynnar ut i åtgärder som till exempel pekar ut riktningen för en grupp eller får den att fungera bättre. Det kan vara en grupp som behöver hjälp med att starta en förändringsprocess i företaget eller en ledningsgrupp för att skapa bättre samsyn för att driva företaget åt rätt håll, exempelvis:

  • Ledningsgrupper
  • Projektgrupper
  • Arbetsgrupper
  • Avdelningar
  • Mellan olika grupper för att få samarbetet att fungera bättre

För mer information kontakta,
Per-Michael Welander, per-michael.welander@oakconsulting.se eller 070-6770195.

Läs om grupputvecklingsmodeller
Läs om det digitala verktyget Values in Action
Tillbaka