Coaching och individuellt stöd

Vi arbetar med människor på individnivå utifrån varje persons behov och utgångspunkt. Vi använder olika verktyg och modeller för att hjälpa ledare och medarbetare att komma vidare. Mycket av arbetet handlar om samtal, reflektion och att sortera tankar. Syftet kan vara ex.

  • Utvecklas i jobbet
  • Utvecklas som människa
  • Få inspiration och motivation
  • Sortera i tankar och hitta strukturer för att minska stress

För mer information kontakta, 
Per-Michael Welander, per-michael.welander@oakconsulting.se eller 0706-770195.
Magnus Löwdahl, magnus.lowdahl@oakconsulting.se eller 0703-193409.

Tillbaka