Underhållschef till Karlskoga Energi & Miljö

Underhållschef till Karlskoga Energi & Miljö
Underhållschef mekaniskt underhåll på Karlskoga Energi & Miljö – Kraftvärmeverket

Vill du hänga med på vår spännande resa: ”Tillsammans ska vi bli Sveriges mest hållbara företag”?

Vi letar efter dig som är utbildad ingenjör med bakgrund inom energiproduktion eller processindustri och som vill vara en viktig del av och påverka den framtida utvecklingen av Karlskoga kraftvärmeverk.

Arbetsplatsen

På kraftvärmeverket produceras fjärrvärme, ånga och el genom förbränning av hushållsavfall, verksamhetsavfall, bioolja, returflis, torv och biomal. Fjärrvärmen går till bostäder och industrier i Karlskoga och ångan till industrierna i Björkborns industriområde. Kraftvärmeverket har ca 60 anställda och är ett helägt dotterbolag till Karlskoga Energi och Miljö.

Tjänsten

Nuvarande Underhållschef går vidare mot nya utmaningar internt i bolaget och därför söker vi nu hans efterträdare.

Rollen som Underhållschef fyller en viktig funktion för att ha ett proaktivt underhållsarbete och den fortsatta utvecklingen av kraftvärmeverket.

I rollen ansvarar du för allt mekaniskt underhåll av Karlskoga Energi & Miljös anläggningar för produktion av kraftvärme. Du leder och utvecklar underhållsarbetet med hjälp av ditt team bestående av sju medarbetare. En central del i rollen är att planera och följa upp det förebyggande underhållet. Under revisionsperiod är du en nyckelperson på anläggningen. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka kraftvärmeverkets verksamhet och omställningen till en fossilfri energiproduktion.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Tillsammans med teamet planera och genomföra det mekaniska underhållet så att anläggningarna har en god status både på kort och lång sikt
  • Följa upp underhållsarbetet och planera för framtida underhåll och revisioner
  • Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet kopplat till det mekaniska underhållet
  • Kontakter med externa samarbetspartners och leverantörer
  • Leda eller delta i olika utvecklingsprojekt på kraftvärmeverket
  • Utveckla förrådshanteringen av reservdels- och förbrukningsartiklar

Som Underhållschef ingår du i ledningsgruppen för kraftvärmeverket och du rapporterar till Kraftvärmechefen.

Din profil

Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom maskin, energi eller likvärdig utbildning. Vi ser att du har erfarenhet av att jobba som ledare i en föränderlig miljö och att du har kunskap och erfarenhet från ett professionellt underhållsarbete. Du som sökande skall besitta goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Som ledare är du engagerande, transparent och förändringsbenägen och du har både ett strategiskt och operativt perspektiv. Då din uppgift är att koordinera de kompetenser som finns inom ditt team men också med de externa aktörer som kraftvärmeverket samarbetar med är den kommunikativa och sociala förmågan väldigt viktig.  

Du är engagerad i hela kraftvärmeverkets utveckling även om ditt primära område är mekaniskt underhåll. För rätt person är detta en chans att påverka kraftvärmeverkets vägval gällande ny teknik inom energibranschen och genom det påverka klimat och miljö globalt.

Vilka är Karlskoga Energi & Miljö?

Karlskoga Energi & Miljö är ett energibolag som arbetar med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. El, värme, ånga och biogas är exempel på produkter som vi producerar i egna anläggningar och säljer. Vi arbetar också med vatten och avlopp, elnät, renhållning, återvinning, stadsnät och vattenkraft. Totalt är vi cirka 180 anställda och omsätter knappt 600 Mkr per år.

Kontakt

Vi samarbetar med Oak Consulting i denna rekrytering. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Helena Fiedler på tel 070-591 90 33 alternativt David Dahlblom, tel 070-301 99 80. Du kan givetvis ringa rekryterande chef Lars Haglund, Kraftvärmechef, tel 073-6623950.

Vi ser fram emot din ansökan som vi vill ha snarast, dock senast 2021-09-20.

ansök här

Tillbaka