Varför ta hjälp av ett par proffsögon i slutet av en rekrytering?

Förutom rekryteringstjänster erbjuder våra HR-konsulter också Second opinion av kandidater när ditt företag rekryterar på egen hand. Det kan röra sig om en extern rekrytering eller när företag vill rekrytera internt och önskar en objektiv och extern kandidatbedömning.

Vad är en Second Opinion?
När man tar hjälp av en opartisk konsult för kvalitetssäkring av slutkandidater i en rekrytering.

Hur går det till?
Beroende på vilken typ av tjänst som ska rekryteras genomförs personlighetstest (OPQ) och/eller färdighetstest (AT).
Vi kan även göra referenstagningar, bakgrundskontroll och bistå med drogtest om det önskas.

Vad är syftet?
Rekryteringar är en stor investering för företag. Genom att ta hjälp med en Second Opinion säkrar företaget upp rekryteringsprocessen och minskar risken för felrekrytering.

 

Välkommen att kontakta Helena för mer information.

Helena Fiedler

helena.fiedler@oakconsulting.se

070-5919033