Låt HR och kommunikation samarbeta för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke

Kompetensbrist är en av de stora utmaningarna som många upplever nu. Det är högst upp på agendan hos många av våra kunder – och det kan vara en stor risk och utmaning om man inte hittar en lösning för just sin verksamhet.  

Idag är det viktigare än någonsin att jobba aktivt med sitt employer brand för att vara attraktiv och få förutsättningar att rekrytera dem vi vill ha som medarbetare. Samtidigt är det essentiellt att behålla och utveckla befintliga medarbetare. Att låta HR och kommunikation samarbeta är därför avgörande för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke som attraherar potentiella medarbetare, främjar medarbetarengagemang och framgång, bland annat. Genom att knyta samman de båda områdena kan vi jobba för att stötta HR-processen starkare. Det handlar helt enkelt om att se helheten. En välanvänd HR-process som är högaktuell är ”Attrahera-Rekrytera-Utveckla-Behålla-Avveckla”. Den beskriver de olika delarna inom arbetslivs- och kompetensförsörjningscykeln. Alla delar är viktiga processer att få på plats för att kunna bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. 

Utöver denna process behöver vi lära oss nya arbetssätt, verktyg och förhållningssätt i ett allt snabbare tempo, som bara går fortare och fortare. Vi måste lära oss att lära! Att jobba strategiskt med sitt lärande är en förutsättning för att vi ska ha en kompetensförsörjningsprocess. Vi behöver ha lärandet på agendan i ledningsgruppen. Vi behöver ledare som följer upp medarbetarna på lärandet. Och vi behöver medarbetare som prioriterar lärandet samtidigt som de levererar.  I just det ligger nyckeln till framgång: Att följa upp lärandet och utvecklingen parallellt som vi följer upp leveranserna. Dessutom kan lärandet i sig bidra till att vi behåller medarbetare då de känner att de fortfarande utvecklas på arbetsplatsen. 

World Economic Forum har sagt (2019) att den generella medarbetare behöver lägga 25 dagar per år på att lära sig nya saker – bara för att hänga med i utvecklingstakten. Om vi vill ligga i framkant behöver insatsen ökas. Behovet ser dessutom olika ut i olika branscher. 

För att bli framgångsrika de närmaste åren och bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är detta en nyckelfråga för de flesta organisationer. Hur gör du och din organisation för att säkra kompetensförsörjningen idag och för framtiden? 

Hör gärna av dig till mig så pratar vi vidare om strategisk kompetensförsörjning.

// Per-Michael Welander

Tillbaka