Läget hos Oak Consulting

2020 har varit ett ovanligt år på många sätt. Dels för samhället i stort men också för individen, företag och organisationer. Vi satte oss ned med Magnus Löwdahl för att höra om hur det har gått för företaget. 

Efter en tuff vår med pandemin som startskott hamnade många i en stor ovisshet om framtiden. Oak Consulting drabbades naturligtvis som många andra med bokningar och aktiviteter som drogs in. Trots det ser Magnus att de kommer ut från sommaren på ett bra sätt och ser fram emot hösten där han märker att många verksamheter har kommit igång bra. 

– För vår del betydde pandemin att en del projekt saktades in och vissa till och med stannade av. Det medförde ett tuffare ekonomiskt läge för oss, men också att vi fick ställa om vårt sätt att arbeta och att fokus för våra uppdrag skiftade. Jag tror att en framgångsfaktor för oss har varit att vi inte har behövt korttidspermittera. Trots den oro som var i början av året har vår beläggning varit bra. Vi märker att det finns ett uppdämt behov av de tjänster vi erbjuder så idag försöker vi lyfta blicken och vi känner oss rustade för det som väntar.

Efter en tuff start på året går nu Oak Consulting in i hösten med en rad nya uppdrag och ny energi. HR-frågor har onekligen varit på tapeten i år. Därför är det på många sätt ett intensivt år för företaget, med en helt ny verklighet att förhålla sig till. 

– Pandemin har satt oss i en svår situation, både på individ- och organisationsnivå. Det har framförallt varit en hel del rådgivande kring personalfrågor kopplat till corona, där mycket varit oklart både med nya regler och inte minst möjligheten till permitteringar. Vi ser ett behov av stöd i coronarelaterade korta puckar, men också i mer strategiskt långsiktiga frågor för att möta framtiden. 

Man kan konstatera att pandemin har förändrat våra beteenden. Något som Magnus har reflekterat över är bland annat hur snabbrörliga vi är, både som individ och organisation. 

– I vår organisation har vi sett hur bra människan är på att göra förändringar och fatta beslut på oerhört kort tid. Jag tror att det här är något vi behöver ta lärdom och reflektera över eftersom det är en värld vi kommer att se mer av. Men även det här med distansarbete – vad innebär det för medarbetarskap och ledarskap? Det är en omställning för både ledare och medarbetare och jag tror det är extremt viktigt att jobba med employer branding och att kontinuerligt utveckla sitt ledarskap och värderingar när man jobbar med människor. 

Trots ett skakigt år står Oak Consulting stadigt och har nu kapacitet att ta hand om alla de nya förfrågningar som nu rullar in från diverse kunder. Magnus ser positivt på företagets framtid. 

– Vi ser en tillväxt och vårt mål i det avseendet är att växa på sikt. Allt tyder på att vi ska gå åt det hållet. På vägen vill vi hela tiden jobba med fokus på kundnöjdhet. När våra kunder når sina mål skapar det synergier och på så sätt når även vi våra mål. Vi ser på framtiden med en positiv tillförsikt. 

Tillbaka