Johanna Larsson svarar – ledarskap och medarbetarskap på distans

Forskning visar att grupper som arbetar på distans ofta upplever utmaningar i att bygga och behålla tillit, och att sammanhållning och kommunikation försämras. För att motverka detta krävs hög aktivitet både i ledarskapet och medarbetarskapet. Vi satte oss ned med Johanna Larsson, vår expert inom området, för att höra mer om just ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling på distans. 

För att företag och organisationer ska kunna odla bra kulturer och nå sina mål behöver dess individer och grupper må bra, men långt ifrån alla grupper når sin fulla potential. Många utmaningar i arbetslivet hade inte behövt uppstå om man jobbade mer proaktivt med grupputveckling och satte fokus både på ledarskap och medarbetarskap, vilket är extra viktigt när vi arbetar på distans. 

– Många verksamheter fokuserar på att utveckla sina ledare, men det finns stor potential i att istället arbeta mer med samspelet mellan ledare och medarbetare. Genom att arbeta aktivt med både ledarskap och medarbetarskap kan företag skapa sammansvetsade team med medarbetare som mår bra, trivs och utvecklas. För att en grupp ska kunna utvecklas är några viktiga områden tillit, tydliga mål, öppen kommunikation och bra återkoppling. Tydlighet är en av de viktigaste faktorerna vid arbete på distans. Lyckas man med detta ökar motivation och engagemang vilket för med sig många positiva effekter, till exempel lägre personalomsättning, lägre sjukfrånvaro, högre kvalitet, nöjdare kunder och högre lönsamhet.

Att arbeta med grupputveckling för att öka samarbete, resultat och välmående är mer utmanande för grupper som inte kan ses fysiskt. Innan pandemin kunde de flesta grupper oftast samlas vid något tillfälle per år men detta har varit i stort sett omöjligt för många det senaste året. 

– En risk med distansarbete är att medarbetare kommer längre bort från företagskulturen och det som ”sitter i väggarna” vilket kan resultera i att den känslomässiga kopplingen och lojaliteten till företaget sjunker. Därför är det viktigt att inte bli för uppgiftsorienterade i möten, utan även arbeta med att förstärka kultur, värdegrund och relationer. Det kan kännas lite obekvämt att fika tillsammans digitalt, men det gör stor skillnad för gruppens sammanhållning och kommunikation. Fysisk distans kräver social närhet, så ett tips är även att ha tätare och kortare möten för att förstärka känslan av sammanhållning och tillhörighet.

Ledarens ansvar för fungerande distansarbete är ofta tydligt och något det pratas mycket om, men det är färre som uppmärksammar att även medarbetare måste ta ett större ansvar och vara mer proaktiva. Det är viktigare än någonsin att ha en bra dialog mellan ledare och medarbetare där man känner sig trygg med att ta upp frågor som är viktiga för att kunna må bra och prestera bra.

I framtiden tror Johanna att distansarbete kommer att öka i jämförelse med innan pandemin, då det finns många fördelar med det om gruppen har rätt förutsättningar och verktyg. 

– Undersökningar visar tydligt att det finns ett stort intresse av att fortsätta arbeta helt eller delvis på distans även efter coronapandemin. Vår spaning är att man kommer behålla flexibiliteten gällande var man arbetar men att man kommer vara mån om att träffas fysiskt med jämna mellanrum för att stärka sammanhållning, arbeta med idégenerering och andra mer kreativa aktiviteter där digitala möten innebär begränsningar. 

Tillbaka