Hur ska vårt företag jobba efter pandemin?

Coronapandemin är den enskilt största händelsen som påverkat oss alla det senaste året, men också något som kommer ha en stor påverkan på oss framåt. Hur ska vi jobba efter pandemin? Ska vi gå tillbaka till kontoret eller jobba på distans? Vi behöver diskutera hur vi ska kombinera nya arbetsformer med det vi var vana vid förut. Sannolikt kommer vi inte att återgå till full närvaro på arbetsplatsen igen. Vi satte oss ned med Susanne Bergman för att höra mer om ämnet. 

För de flesta arbetsplatser har pandemin fört med sig nya sätt att jobba på, där vi alla har blivit mer vana vid de digitala verktygen. För många organisationer har pandemin krasst inneburit ett jättesprång in i den digitala tiden. 

– Även om pandemin har inneburit en stor omställning nu under pandemin, så tyder det mesta på att den största omställningen är den vi gör efter pandemin. En fråga som borde stå högst upp på alla ledningsgruppers agenda är därför: hur ska vårt företag jobba efter pandemin? För den frågan kommer dina medarbetare ställa till dig som ledare. 

Det senaste året har minst sagt kommit med en del utmaningar, både vad det gäller ledare och medarbetare som har arbetat på distans. 

– Hösten ger oss en chans att arbeta på nya sätt med ökad tillit i ledarskapet, självledarskap i medarbetarrollen och med nya arbetsformer. Vi behöver även knyta an till den gemensamma kulturen genom att till exempel påminna oss om vår historia och våra värderingar som håller ihop oss som organisation. Ledarens förmåga att skapa tydlighet, leda med tillit, facilitera möten, följa upp och bidra till ökat lärande blir avgörande för att bidra till ett nytt arbetsliv och attraktivitet.

Lösningen på omställningen är unik för alla organisationer, men helt klart är att alla organisationer måste hantera frågan redan nu.

– Det handlar både om hur mötesstrukturer ska se ut med fysiskt eller digitalt, men kanske framför allt om hur ditt företag ställer sig till fysisk närvaro på kontoret. Det är en fråga som har ganska stor påverkan ur både ett affärs- och HR-perspektiv, och som kräver en mer genomarbetad plan. Det påverkar även ledarrollen och medarbetarrollen samt nya arbetssätt som behöver växa fram. 

Vill du ha hjälp att hantera dessa frågor? 
För att hjälpa er har vi tagit fram en workshop där vi tillsammans med er jobbar fram en plan för hur ni ska jobba efter pandemin. Hur förhåller vi oss till hemarbete, tid på kontoret och hur påverkar det ledarrollen och medarbetarollen? Vilka arbetsformer främjar både ett ökat självledarskap och ledarformer som tar oss fram i den nya tiden? Vi är med och säkerställer att alla dessa frågor diskuteras och att en strategi tas fram. Vi hjälper dig som ledare att få ett försprång inom de frågor som kommer bli nödvändiga att besvara under hösten.

Vill du veta mer? Hör av dig till Susanne eller Johanna. 

Susanne.bergman@oakconsulting.se
Johanna.larsson@oakconsulting.se

Tillbaka