HPTI

HPTI (High Potential Trait Indicator) är ett personlighetstest som används för att identifiera ledarpotential och är ett stöd i utvecklingen av ledare i arbetslivet.

Det finns många användningsområden där man kan ta hjälp av HPTI som:

  • Självkännedom
  • Ledarskapsutveckling
  • Identifiera, behålla och utveckla talanger
  • Rekrytering
  • Karriärplanering
  • Medarbetarengagemang
  • Medarbetarsamtal


HPTI är utformad för att ge insikt om en individs potential att bli en framgångsrik ledare och utgår från faktorer som målmedvetenhet, emotionell stabilitet, nyfikenhet, riskhantering, acceptans för otydlighet och tävlingsbenägenhet.

HPTI hjälper till att utveckla styrkor och förbättringsområden så att människor kan nå sin fulla potential i ett arbete som de är väl lämpade för.

Vill du veta mer om hur HPTI fungerar?
Kontakta Anna Mörtzell hos oss på Oak.
Mejladress: anna.mortzell@oakconsulting.se
Telefon: 073 – 055 27 98