Framtidsspaning med Oak: Kraven skärps, alla måste ha en plan för sin kompetensförsörjning

Utvecklingen går bara fortare och fortare. I dag är halveringstakten av värdet på kunskap nere på fem år, vilket innebär att hälften av vår kunskap blir inaktuell inom fem år. Så, hur ska ni göra för att framtidssäkra kompetensen i verksamheten? För att veta vad som kommer krävas av er om 2–5 år behöver ni ha koll på förändringarna i omvärlden. För att kunna se vad som krävs behövs kontinuerlig omvärldsanalys. Vad behöver vi kunna om 3 år, som vi inte kan idag?

Förutom omvärlden behöver ni även ha koll på verksamhetens riktning framåt. Var ska ni? Vilka vill ni vill vara och vad kommer att krävas av er? För att kunna säkerställa kompetensen nu och i framtiden behöver ni ha en struktur och systematik i kompetensutvecklingen av medarbetarna.

Utöver att ha en bra grund att stå på för att fånga upp och kartlägga verksamhetens kompetensbehov behöver ni även motivera medarbetarna att ständigt lära sig. För att lyckas med det behöver ni ha ett engagerande ledarskap på plats, som uppmuntrar medarbetarna till lärande. Det vill säga ett medarbetarskap som bygger på att det i rollen ingår att utveckla sig själv, sin kompetens, sin roll och verksamheten.

De organisationer som ser vikten av dessa ovanstående delar kommer vara vinnare 2023.

Vill du veta mer om hur du säkerställer framtidens kompetens?
Boka gärna ett förutsättningslöst möte med oss så berättar vi mer.

Tillbaka