Vikten av en tydlig förankring och riktning

I Alice i Underlandet kan vi läsa följande:

– Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån? sa Alice.
– Det beror på vart du vill komma, svarade katten.
– Det spelar inte så stor roll…, sa Alice.
– Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar, sa katten.

Även om det mötet sker i en saga så stämmer det såväl med det vi möter i våra arbetsliv och på våra arbetsplatser varje dag. Hur ska jag/vi prioritera? Vad ska jag göra? Vilken strategi ska vi ha? Ska vi anställa, eller utbilda, eller…? Valen vi ställs inför är många.

I den snabbt föränderliga värld vi lever i ändras också förutsättningarna konstant. Det är omöjligt att ha svar på alla frågor och veta allt vi skulle vilja veta.

Femårsplanerna kastade vi i papperskorgen för några år sedan, då de snabbt blev inaktuella. På många sätt är det mer utmanande att navigera rätt i beslutsfattande, prioriteringar, ledarskap och medarbetarskap än någonsin tidigare. 

Men det finns stöd att få – ta del av tre riktlinjer nedan:

Vikten av att veta vilka vi är
En affärsidé som tydligt visar vilka vi är, för vilka vi finns till och vad vi vill åstadkomma. När den lever i oss alla i verksamheten är den en bra bottenplatta att stå på när mycket är rörigt runtomkring oss. Men vi måste testa vår affärsidé med jämna mellanrum, oftare idag än igår. Är vi relevanta? Är vår idé bärkraftig? Finns behovet och målgruppen? Ett viktigt uppdrag för ägare och ledning.

En tydlig riktning för att veta vart vi ska
En skarp och attraktiv målbild i form av en tilltalande vision är a och o. En vision som vi medarbetare ser och delar, som lever i oss, som drar i oss och som guidar våra vägval. Vad hjälper oss bäst för att vara på väg i rätt riktning? Vilka beslut ska fattas, vilka prioriteringar ska göras? En vision kan fortfarande leva länge men måste också ständigt testas så att den håller genom tid. 

En kompass i oss för att veta vad som förväntas av oss
Värderingar som vi kan känna med och känna igen oss i. Värderingar som vi vill bära. Hur ska vi vara med dem som vi finns till för? Kunder, medborgare och andra intressenter, hur ska de känna igen oss i sättet vi agerar på och hur vi är? 

Det är vanligt att organisationer har värderingar. Det är också vanligt att det varierar hur starkt de faktiskt präglar den kultur vi har på arbetsplatsen, både med varandra och med våra kunder.

Kultur sitter inte i väggarna, det vet alla. Det sitter i människorna innanför väggarna. Det sitter i oss medarbetare. Det syns och märks i sättet vi beter oss på. Starkt förankrade värderingar, som jag delar, fungerar som en inre kompass och hjälper oss alla att hitta rätt i en mängd situationer. Och är de tillräckligt förankrade blir de vår kultur.

Affärsidé, vision och kultur är avgörande idag. Det ger oss en trygg plattform att stå på, en tydlig riktning att ta sikte mot och stöd i vad som är rätt och fel sätt att agera på. Den riktningen hjälper oss vid plötsliga förändringar som påverkar oss i längden. Vi vet var vi ska ändå, vilka vi finns till för och vad vi ska åstadkomma. Och framför allt, vi vet på vilket sätt vi ska vara när vi gör det.

För en organisationsnörd som undertecknad är dessa arbeten bland de absolut roligaste och mest givande. Det ger en sådan effekt i de organisationer som gör det här jobbet på riktigt.

Behöver du och ditt företag stöttning i detta viktiga arbete? Hör gärna av dig till mig så pratar vi vidare.

// Per-Michael Welander

 

Tillbaka