2021 ser ljusare ut – både för Oak och omvärlden!

Efter ett omtumlande verksamhetsår har det blivit dags att lägga 2020 bakom oss. Förra våren visste man inte hur pandemin skulle utveckla sig, vilket betydde en ganska stor osäkerhet för många företag och organisationer. Men Oak Consulting tog sig igenom det och ser nu att de har haft en stark återhämtning – en återhämtning som är helt beroende av att många kunder också står starkare på benen igen. Vi satte oss ned med vår vd Magnus Löwdahl för att höra mer om hans tankar kring det nya året. 

Lika väl som vi ska ha respekt för de som fortsatt har det tufft måste man också kunna glädjas med de som nu reser sig. Oak Consulting märker en positiv framåtanda ute hos sina kunder, dels eftersom man har lärt sig att förhålla sig till pandemin men också eftersom alternativet till att möta framtiden med positivism och en vilja att utvecklas är starkare än stagnation och avveckling. Samtidigt menar Magnus att detta ställer stora krav på företag och organisationers arbete och ledarskap framåt:

– För att kunna vara en del i den framåtdrivande kraften mot ljusare tider måste varje företagsledare prioritera tid för strategisk planering. Det är lätt att bara köra på och hoppas att allt ska lösa sig, även om vi vet att det alltid är bättre att ha en plan, men också en följsamhet till utvecklingen runt omkring oss. Ett stalltips från vår sida är att ha koll på din omvärld för att både känna till och förstå de trender och beteenden som uppstår och förändras runt omkring oss. Även den minsta omvärldsbevakningen kan vara det som avgör.

Det senaste året har vi alla lärt oss mycket. Det som först var ovant har blivit vardag, och en hel del av det som vi snabbt lärt oss det senaste året är inte helt osannolikt att det är här för att stanna. Exempelvis distansarbete och digitala möten. 

– Det jag vill säga är att dessa utmaningar, men också möjligheter, inte kommer försvinna i och med att pandemin avtar och förhoppningsvis försvinner. Vi står själva mitt i detta. Och tack vare att vi jobbat med vår strategiska planering ser vi en positiv utveckling. För oss väntar exempelvis starten av vår tillväxtstrategi. För att klara den kommer vi inleda 2021 med att söka nya medarbetare. I strategin ligger även målet att växa tillsammans med dig som kund – det handlar om att vi ska fortsätta komma nära våra kunders verksamhet, det är också orsaken till att vi rekryterar. 

Magnus menar att det finns en del frågor kopplade till den strategiska planeringen företag och organisationer kan ta med sig. Det handlar om frågor som ”hur ser kompetensfrågan ut i din organisation?” och ”Hur jobbar ni med utveckling av er befintliga organisation och resurser?” samt ”Hur arbetar ni med medarbetare och ledarskap på distans?”. Magnus utvecklar:

– Ledare måste ta i dessa, ibland tunga och svåra, frågor. Och orka det, även om mycket energi har gått åt 2020. Vi finns alltid där som stöd för att både guida och ge råd i det strategiska arbetet, men lika mycket för att kunna avlasta i det praktiska. Och det finns alltid flera möjliga vägar att gå, beroende på ert nuläge. Kort sagt så växlar vi upp och blir mer offensiva 2021 – för att vässa vårt erbjudande och för att möta den ljusnande framtiden med alla våra samarbetspartners och kunder. 

Behöver du bolla dessa frågor kan du alltid kontakta Magnus här.

Tillbaka