Values in Action

På svenska arbetsplatser sjunker engagemanget, och stress och psykisk ohälsa ökar. Samtidigt förändras vår omvärld snabbare än någonsin genom digitalisering och globalisering, vilket gör att det blir allt viktigare att finna trygghet i personliga värderingar och stabila företagskulturer.
Values in Action är ett digitalt verktyg som baseras på självledarskap, som ökar insikten i personliga värderingar och drivkrafter. Verktyget används bland annat för att bygga en stark företagskultur och engagerade medarbetare.

Vill du veta mer om hur Values in Action kan öka engegemanget i din verksamhet?
Kontakta Johanna Larsson hos oss på Oak, en av våra experter på området.
Mejladress: johanna.larsson@oakconsulting.se
Telefon: 070- 277 65 51