Per-Michael Welander

Organisationskonsult

Intresset för människor väcktes tidigt i idrotten. Första ledaruppdraget som 13-åring, första styrelseuppdraget som 14-åring och första huvudtränaruppdraget som 18-åring har följts av många uppdrag och år i idrottens tjänst. 

Intresset för vad som skapar engagemang, vad som gör att vi når mål och hur en bra gruppdynamik mellan människor kommer till föddes där och har idag blivit ett yrke. 

Nyfiken på människors, gruppers och organisationers fulla potential. 

Strategisk och praktisk utveckling av organisationer, grupper och individer. Processledare när det gäller målarbeten, visioner och värdegrunder. Praktisk workshopledare för att få dem att på riktigt leva i vardagen.

Håller också utbildningar inom olika områden som Ledarskap, Medarbetarskap, Förändringsarbete och Teamutveckling.

Per-Michael är certifierad i PPA(Disc).

Mailper-michael.welander@oakconsulting.se

Tel:: 070-6770195

Tillbaka