Omvärldsanalys

Framgångsrika företag och organisationer arbetar strukturerat och kontinuerligt med omvärldsbevakning och integrerar den i sin affärs- och verksamhetsutveckling. Genom att förutse trender och vara insatt i förändringar i omvärlden skaffar man en beredskap, minimerar risker och kan ligga steget före konkurrenterna. Omvärldsanalys handlar om att lyfta blicken och se brett på vad som händer runt om oss. Oak har verktyg och modeller som gör att vi kan hjälpa till att implementera ett arbetssätt för analys och bevakning som både större och mindre företag har stor nytta av.

För mer information kontakta,
Magnus Löwdahl, magnus.lowdahl@oakconsulting.se eller 0703-193409.
Per-Michael Welander, per-michael.welander@oakconsulting.se eller 0706-770195.

Tillbaka