Karriärscoachning

Vid tillfällen då individer väljer att växla inriktning i arbetslivet finns ofta ett behov av coachning, stöd och rådgivning. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som hjälper individen att komma framåt på bästa sätt.