DISC-analys – Lär dig förstå beteenden

DISC-analys och användning av färger för koppling till olika beteenden är något som intresserar många, både privat och i arbetslivet.
På den här sidan berättar vi hur Oak arbetar med DISC-teorin, vad det är för något, vad det visar samt vad det inte visar.

Följ Kerstins och Marias DISC-resa på vår LinkedIn

Under hösten kommer ni få möjlighet att följa Kerstin och Maria, som båda genomfört en Thomas Person Profil-analys hos oss – ett av flera DISC-verktyg. Ni kommer få ta del av deras funderingar inför och direkt efter återkopplingen kring analysen. Känner de igen sig? Kommer de kunna dra nytta av resultatet? Dessutom kommer vi göra en uppföljning för att ta reda på hur de ser på nyttan efter en längre tid. Har de haft någon användning av resultatet? Personligen, eller i sin arbetsroll?

Klicka här för att komma till vår LinkedIn.


Thomas PPA som verktyg

Beteenden har länge varit något som människan intresserat sig för. Dels för att förstå sig själv, men även för att förstå andra och hur vi fungerar tillsammans. Idag finns en rad verktyg och analyser för att utforska beteenden, bland annat Thomas PPA och DISC-teorin.

Person Profil Analys (PPA) utvecklades 1958 av Dr Thomas Henrickson, och är en form av DISC-verktyg. Själva DISC-teorin bygger ursprungligen på Dr William Moulton Marstons teorier som finns utvecklade i hans bok ”Emotions of normal people” (1928), där han pratar om D som i Dominans, I som i inflytande, S som i stabilitet och C som i Compliance (anpassning). Att använda DISC som ingång i samtal om sig själv och för att möta andra är en bra startplats för ett djupare arbete med kommunikation, attityder och förhållningssätt gentemot varandra.

Thomas PPA är det verktyg vi på Oak använder oss av när vi jobbar med DISC-analys, som ett av flera verktyg för individ-, grupp- och organisationsutveckling.

Vill du läsa mer om själva testet så gör du det hos Thomas International.