Bakgrundskontroll

Alla nyrekryteringar kan gå fel och konsekvenserna kan vara betydande. Vid rekrytering av en ekonomichef, VD eller annan högre befattning bör man säkerställa att slutkandidaten verkligen är den som hen utger sig för att vara. Genom en anpassad bakgrundskontroll elimineras många av dessa risker.